Deniz suyu ters ozmoz sistemleri, su kaynaklarının yetersiz olduğu, deniz suyu kullanımının gerektiği işletme ve yerleşim birimlerinde kullanılmaktadır. Yüksek kapasiteli işletmeler, enerji santralleri, oteller, siteler,gemiler,belediyeler ve su ihtiyacı fazla olan her tip kuruluş için tasarlanmaktadır. Prosese göre enerji geri kazınım sistemleri de kullanılmaktadır. Bu şekilde işletme maliyetleri büyük oranda düşmektedir.

Deniz Suyu Ozmoz Cihazı

Addurl.nu