Suda istenmeyen maddeleri gideren aktif karbon filtresi, su arıtma sistemlerinde yoğunlukla kullanılmaktadır. Aktif karbon filtre sistemleri, endüstriyel su arıtma sistemleri, su arıtma

Aktif Karbon Filtresi

Addurl.nu