Endüstriyel Ters Ozmos Sistemi

Endüstriyel olarak su arıtma işleminde en gelişmiş teknolojilerden olan ters ozmos su arıtma sistemi yaygın olarak kullanılmaktadır. Ters ozmos ile su temiz hale getirilir. Günümüzde şebeke sularında bulunan içme suyu tam anlamıyla filtre edilemiyor. Suda bulunan metaller, kimyasallar ve mikrobiyolojik maddeler ters ozmos sistemiyle arıtılmaktadır. Daha güvenilir ve geçerli bir sistem olan ters ozmos sistemi endüstriyel alanlarda kullanıldığı kadar evlerimizde bulunan evsel su arıtma cihazlarında da bulunmaktadır.

Ters Ozmos su arıtma sistemi ilk olarak ABD'de temiz su ihtiyacından dolayı bulunmuş ve gün geçtikçe geliştirilmiş bir sistemdir. çok önce gemilerin temiz su ihtiyacını karşılamak için deniz suyunu içme ve kullanma suyuna çevirmekte kullanılmıştır. Fakat son zamanlarda bu teknoloji geliştirilerek su arıtma sistemlerinin bir çok alanında kullanılmaya başlandı. Ters ozmos sistemler su arıtmanın temelini oluşturmaktadır, diyebiliriz.

Ters ozmos sistemi bir diğer bilinen adı ile Reverse Osmosis (RO) sistemler şu şekilde çalışmaktadır;

Ters ozmos sistem, filtre edilmemiş suyun basınç ile ters döndürülerek yoğun bir ortamda suyun ayrışması ile olur. Su az yoğunluktaki bir ortamdan çok yoğun olan bir ortama geçtiğinde, yüksek basınç ile temiz su elde edilir. Basınca maruz kalan su ter döndürülür ve filtreler ile arıtılmış olur. Sistem içerisinde bir çok filtre çeşidi kullanılmaktadır. Farklı gözenek yapılarına sahip filtrelerden en çok kullanılan filtre tipi membran filtrelerdir. Membran filtreler su molekülleri içerisinde bulunan maddeleri ayrıştırarak temiz suyu bize verir.

Ters ozmos sistemler dünyada en çok kullanılan su arıtma sistemidir. Kuzey Arıtma firması olarak ters ozmos sistemi teknolojisini deniz suyu arıtma, atık su arıtma, kuyu suyu arıtma, endüstriyel su arıtma ve evsel su arıtma cihazlarında kullanmaktayız. Ters ozmos sistemlerinde bulunan tüm yedek parça ve filtreleri bizden temin edebilirsiniz. Ayrıca Su arıtma sistemleri ve ters ozmoz sistemleri hakkında teknik servis ve bilgi almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Ters Ozmos Sistemleri ile temiz su için...

Addurl.nu