Aqua Factory Evsel Su Arıtma Cihazları

Aqua Factory Evsel Su Arıtma Cihazları

SAĞLIKLI SU NASIL OLMALI

  • Sağlıklı su renksiz, kokusuz, tortusuz olmalıdır.
  • Toksit madde içermemelidir.
  • Bakteriyolojik açıdan temiz olmalı.
  • İçerdiği mineraller, gıda maddeleri tüzüğünde belirtilen sınırlar içinde olmalıdır.
  • Su fenolik madde, siyanür, amonyak, nitrat içermemelidir.
  • Su içerisinde bulunan kalsiyum, magnezyum, sodyum, demir, nitrat gibi kimyasal maddeler tüzükte belirtilen sınırlarda olmalıdır.
  • Suya dışarıdan herhangi bir etkenle karışan Vibrio, Cholera salmonella, Thyphi, koliform gibi insan sağlığına zararlı maddeler bulunmamalıdır.
AŞAMAFİLTRASYON TİPİAÇIKLAMA
1. Aşama      5 pm Sediment            Sudaki kum ve diğer partiküllerin 5 micron seviyesinde filtrasyonu gerçekleşir.
2. AşamaGranül Aktif Karbon

Suda bulunan klor ve suya renk, tat ve koku veren eriyik gazlar ile organik maddelerin aktif karbon minerali yardımıyla arıtımını sağlar.

3. AşamaBlok Karbon Filtre2. Aşamadan çıkan suyu tekrar aktif karbon mineralinden geçirerek, gerekli  filtrasyonunu yapar.
4. AşamaRO Membran Filtre

Suda bulunan bakteri, virüs, yağ, renk, ağır metal, bitki ve böcek zehirleri gibi kirletici maddelerin mikrobiyolojik ve kimyasal arıtımı gerçekleşir.

5. AşamaPost Karbon Filtre

Filtrasyonun son aşaması olan bu filtre, sudaki tadı dengeleyerek, suyun PH seviyesini ayarlamaktadır.

16000 TL yerine SADECE 11000 TL

Addurl.nu