MEMBRAN BİOREAKTÖR (MBR) SİSTEMLER

Membran Bio Reaktör Sistemleri, atık suların yüksek kirlilik giderimi ve mutlak ürün suyu kalitesi ile arıtılarak geri kazanılması amacı ile kullanılan sistemlerdir.

MBR Sistemleri, membran ekipmanı sayesinde temiz suyun ve biyokütlenin fiziksel olarak filtrasyon ile ayrıldığı biyokimyasal oksidasyon prosesidir. Bilhassa az alan ihtiyacı ve daha ileri arıtım verimleri amacıyla Membran arıtma sistemleri her geçen gün daha fazla önem kazanmaya devam etmektedir.

Katı maddelerin tamamen giderilmesi, önemli ölçüde bakteri giderimi, yüksek oranda ve yüksek verimlilikte organik madde giderimi sağlaması ve küçük bir alan kaplaması MBR sistemlerinin avantajlarıdır. MBR işlemi, ilgili projenin besi maddesi (nutrient) giderim hedeflerine bağlı olarak birçok farklı konfigürasyon ile yapılandırılabilir.

Uygulama Alanları

• İnsani Kaynaklı (Kentsel) Atık Su

• Gri Su arıtma sistemlerinde

• Eğitim kurumları ve sağlık hizmeti uygulamaları

• Otel, işçi ve mülteci kampları, parklar ve askeri üsler

• İnşaat kompleksleri (iş yerleri, alışveriş merkezleri, küçük mağazalar)

• Endüstriyel atıksu, yiyecek ve içecek endüstrileri vs.


MEMBRAN BİOREAKTÖR (MBR) SİSTEMLER

Membran Bioreaktör (MBR) Sistemler

Addurl.nu