ULTRAFİLTRASYON SİSTEMLERİ

UF ultrafiltrasyon modülleri, 0,01 mikron por çapına sahip membran yapısıyla kimyasal kullanımına gerek kalmadan, bakteri, virüs ve mikroorganizmalar için tam bir bariyer görevi görür.

UF Ultrafiltrasyon modülleri, yüzeysel suların mükemmel filtrasyonunun yanında, konvansiyonel biyolojik ve kimyasal arıtma çıkış sularının; ters ozmos sistemlerine beslenebilmesine olanak sağlamakta ve atık su geri kazanım projelerinde önemli yer tutmaktadır. UF sistemleri ayrıca deniz suyu arıtımı, gıda sektörü ve meşrubat prosesleri, doğal içme suyu hazırlama fabrikaları, bakteri alımı ve suyun dolaylı dezenfeksiyonu ve birçok özel proses de başarı ile kullanılmaktadır. Atık suların geri kazanımları için özel dizaynlar ve MBR kökenli, suyun tekrar geri kazanılmasına yönelik proseslerde sistemlerin can damarını oluşturmaktadır.

Bazı sporlu mikro organizmalar gibi dezenfektanlara mukavemet edebilen organizmalar ancak Ultrafiltrasyon membranları ile tutulabilmektedir. Ultrafiltrasyon sistemlerinde kullandığımız membranların por çapları; mikro organizmaların çaplarından küçük olduğu için % 100 güvenle sudan arıtımını sağlamış oluruz. Ayrıca suda bulunan organik maddeler ile klor bileşiklerinin, THM’ ler (trihalometan) oluşturduğu ve bu THM’ lerin insan bünyesi üzerine toksik etkisi geri dönülemez rahatsızlıklara neden olduğu bilinmektedir.


Ultrafiltrasyon Sistemleri

Ultrafiltrasyon Sistemleri

Addurl.nu