DENİZ SUYU TERS OZMOS (REVERSE OSMOSİS) SİSTEMLERİ

Ters ozmoz teknolojisi, bilinen en hassas membran filtrasyon teknolojisidir. Atık suyun yeniden kullanılabilmesini sağlamak amacıyla, genellikle endüstriyel atık su arıtımında kullanılan çözünmüş anorganik ve organik maddelerin sudan uzaklaştırılması yada geri kazanılması amacıyla yüksek basınç uygulanan bir sistemdir.

TDS değeri 35.000 mg/l değerinin üstünde olan sular yüksek tuzluluğa sahiptir. Bu sularda deniz suyu ters ozmoz sistemleri kullanılmaktadır.


Kullanım Alanları:

Deniz suyu ters ozmoz sistemleri, su kaynaklarının yetersiz olduğu, deniz suyu kullanımının gerektiği işletme ve yerleşim birimlerinde kullanılmaktadır. Yüksek kapasiteli işletmeler, enerji santralleri, oteller, siteler,gemiler,belediyeler ve su ihtiyacı fazla olan her tip kuruluş için tasarlanmaktadır. Prosese göre enerji geri kazınım sistemleri de kullanılmaktadır. Bu şekilde işletme maliyetleri büyük oranda düşmektedir.


Deniz Suyu Ozmos Sistemleri

Deniz Suyu Ozmos Sistemleri

Addurl.nu