Kuzey Arıtma

ELEKTRO DEİYONİZASYON (EDI) SİSTEMLERİ

EDI kesintisiz elektro-kimyasal işlemlerle suyun arıtımı prosesidir ve bu işlemler özel iyon membranları, karışık yatak reçineleri ve DC voltaj, standart asidik-kostik kimyasal rejenerasyon prosesiyle yer değiştirir. EDI Hücreleri bir dizi ince hazne içerir; bu hazneler su arıtımında kirlilikleri gidermek için alternatif olarak karışık yatak reçine de içerir. İyon-Spesifik membranlar, bir bölümü anyonik, diğer bölümü katyonik, olarak hazneleri ayrıştırır.

EDI sistemler ihtiyaca göre özel dizayn edilerek ilaç , enerji ve endüstriyel sektör için saf su üretmektedirler.

EDI sistemlerinde ürün suyu kalitesi zamanla değişmezken, oysa yenilenebilir iyon gidermede ürün suyu kalitesi reçine doygunluk evresine geçmeye başladıkça azalır.

EDI sistemlerinin en belirgin faydası, rejenerasyon prosesinin ortadan kaldırılması ve tehlike oluşturabilecek rejenerasyon kimyasalların - asit ve kostiklerin kullanılmamasıdır. EDI sistemlerinde rejenerasyon işgücü ve kimyasal maliyeti yoktur, onun yerine az miktarda elektrik harcaması yapar ve 7/24 sürekli çalışabilirler.

Suyun içindeki kirliliğin çoğu çözünmüş tuzlar olduğu için deiyonizasyon işlemi genellikle saf suya yakın yüksek temizlikte su üretir, bu işlem hızlıdır ve çökelme sonucunda tortu oluşumunu engeller.


Elektro Deiyonizasyon (EDI) Sistemleri

Addurl.nu