DEGAZÖR SİSTEMLERİ

Degazör Sistemleri, su içerisindeki karbondioksit (CO2) ve hidrojen sülfür (H2S) gibi eriyik gazların giderilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Degazör sistemleri, hem doğal olarak var olan gazları, hem de su arıtmanın çeşitli aşamalarında yan ürün olarak oluşan gazları gidererek, iyon değiştirme sistemleri üzerindeki yükü hafifletir. Bu basit ve ekonomik sistemler, herhangi bir bakım gerektirmedikleri gibi, kullanıldıklarında reçine rejenerasyon işleminin sıklığı belirgin biçimde azalır.

Degazörler, proses suyundan özellikler karbondioksit olmak üzere çoğu gazı giderir ve tipik katyonik ve anyonik iyon değiştiren ünitelerinin arasında veya ters ozmos ünitesinin sonrasında kullanılır. Eğer proseste suyun karbondioksit seviyesi yüksekse ve degazör kullanılmıyorsa anyonik reçinenin rejenerasyon işleminin sıklaşacak, zaman kaybına ve aşırı miktarda kimyasal tüketimine sebep olacaktır.


Degazör Sistemleri

Degazör Sistemleri

Addurl.nu